Forma Media
Avaleht
Maainfo
Tellimine
Maainfo
Reklaam
Maainfo
Toimetus
Maainfo
Maainfo
Otsing
Maainfo
Arhiiv
Forma Media

Reglement
Forma

Teemad
Kodu ja sisustus
Forma
Aed ja taimed
Forma
Tee ise
Forma
Retseptid
Forma

Uudised
Kodu & Aia toimetus uuel aadressil
Forma
Forma
Koduaia kujundamise koolitus
Forma


 
Forma Media

Reglement

Forma Media

KODU KAUNIKS 2017 REGLEMENT

Kodu Kauniks 2017 on avalik konkurss Eesti kodu- ja aiaomanikele, mille käigus hinnatakse kodusid ja aedu, lähtudes esteetilisuse, ökonoomsuse ja funktsionaalsuse printsiipidest. Tunnustamist leiab iga osavõtja; parimad pälvivad märkimisväärse rahalise väärtusega auhinnad.

Korraldaja: ajakiri Kodu & Aed

Eesmärgid: arendada Eesti kodu- ja aiakultuuri ning jäädvustada seda sõnas ja pildis; tunnustada parimaid ning jagada avalikkusele head eeskuju ja kogemusi.

Toimumise aeg: 1. veebruar 2017 kuni 5. detsember 2017.

Koostööpartnerid 2017:

Swedbank
Bauhof
Aquaphor
Kinnisvara24

Fiskars
Gustavsberg
Hemtex
Husqvarna
Iittala
Vivacolor

Sleepwell
Horticom
Scandagra

Kategooriad, korraldus ja auhinnad:
• Konkursil on kaks põhikategooriat: kodu ja aed.
• Lisaks kahele põhikategooriale antakse välja preemiad aiakultuuri edendamise eest, mille määrab žürii ühele või enamale inimesele esitatud kandidaatide hulgast.
• Žürii valib kõigi osavõtjate hulgast välja finalistid. Iga finaali arvatud kodu ja aeda külastavad žürii esindajad ja professionaalne fotograaf. Külaskäigust teavitatakse peret ette ja lepitakse kokku sobiv aeg; selle jooksul soovitakse kohtuda pererahvaga ning pildistatakse kodu ja/või aeda.
• Pärast finalistide külastusi valib žürii ühise arutelu käigus auhinnasaajad. Auhinnad ja summad jagatakse vastavalt žürii otsusele. Auhinnad on kas rahalised või kinkekaardid.
• Kinkekaardina jagatavaid auhindu rahas välja ei anta. Rahalise auhinna summalt arvestatakse enne väljamaksmist maha tulumaks.
• Auhinnad antakse üle Tallinnas novembri lõpus/detsembri alguses toimuval pidulikul vastuvõtul, kuhu on kutsutud kõik konkursil osalejad ja sponsorite esindajad. Kõigile osalejatele saadetakse aegsasti kirjalik kutse, kus on kirjas vastuvõtu täpne aeg ja toimumiskoht.
• Kõik osalejad pälvivad tunnustava kingituse; kõik finalistid pälvivad lisaks diplomi ning finalistipreemia.


Žürii koosseis:
Ajakirja Kodu & Aed esindajad; sisekujundaja ja aiandusspetsialist; koostööpartnerite esindajad.

OSAVÕTT
• Osavõtjateks arvatakse kõik, kes on ajavahemikus 1. veebruarist 2017 kuni 15. augustini 2017 saatnud ajakirjale Kodu & Aed kas posti teel või digitaalselt sooviavalduse osaleda võistlusel Kodu Kauniks 2017, lisades sellele kontaktandmeega varustatud kaaskirja ning fotod oma kodu ja/või aia üldilmest.
• Juhul kui kodu või aia esitab konkursile soovitaja, mitte omanik ise, arvatakse see osavõtjaks üksnes omaniku nõusolekul.

Osavõtu tingimused
Kodu Kauniks 2017 osalemiseks sooviavalduse esitamine tähendab nõustumist alltoodud tingimustega:
• Kõiki finaliste kajastatakse ajakirjas Kodu & Aed. Et teavitada avalikkust konkursist ja selle tulemustest, võivad finaliste kokkuleppel Kodu Kauniks 2016 korraldajaga kajastada ka muud meediakanalid (trüki- ja veebimeedia, raadio ja televisioon).

• Eesmärgiga teavitada avalikkust konkursist ja selle tulemustest kaasneb auhinna vastuvõtmisega kohustus kooskõlas korraldajaga suhelda meediakanalite esindajatega ja vajadusel võimaldada kodu või aia kajastamine ka muudes meediakanalites (trüki- ja veebimeedia, raadio, televisioon).  

• Publiku lemmiku valimist korraldab ajakiri Kodu & Aed koos Kinnisvara24-ga. Selleks esitatakse avalikkusele selleks sobival platvormil kodufinalistide kodudest 2 fotot, mille põhjal publik annab oma hääle. Võitjaks osutub enim hääli kogunud kodu.
• Osa võtta võivad kõik kodud ja aiad, millest ei ole konkursi toimumisaastal ega sellele eelneval aastal avaldatud Eesti trükimeedias illustreeritud artiklit.
• Juhul kui korraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti, jääb ajakirjale Kodu & Aed võrreldes Eesti muu trükimeediaga eesõigus avaldada finaali arvatud kodust või aiast artikkel konkursi toimumisaastal ja tulemuste väljakuulutamisele järgneva 12 kuu jooksul; vajaduse tulles kohustub osavõtja sellest ise teiste väljaannete esindajaid teavitama.
• Osavõtja on kohustatud korraldajat teavitama, kui ta võtab samal aastal osa ka mõnest teisest sarnasest konkursist.
• Konkursil auhinnad välja pannud firmade töötajad võivad konkursil osaleda, kuid nad ei saa kandideerida oma tööandja välja pandud auhinnale.
• Osavõtutingimuste rikkumisel on korraldajal õigus osavõtja konkursilt välja arvata ja auhinda mitte üle anda.

Osavõtu sooviavaldus-kaaskirja vormistamine ja nõudmised fotodele
• Vabas vormis sooviavaldus võib olla samas dokumendis kaaskirjaga, mis kirjeldab kodu või aia asukohta ja mõõtmeid, selgitab lühidalt selle olemust ja omanike tausta. Kaaskirjale on kohustuslik lisada kontaktandmed (nimi, aadress, telefon, meiliaadress).
• Sooviavalduse ja fotod võib esitada nii paberil kui ka digitaalselt (CD/DVD-plaadil vm andmekandjal), saata/tuua toimetuse aadressile Liivalaia 13/15, Tallinn 10118 või saata meiliaadressile kodukauniks[at]ajakirjad.ee. Eelistatud formaadid digifotodele on .jpg või .tif. Fotod võib võistlusele esitada ka galeriina (Picasa, Dropbox, WeTransfer jm), sellisel juhul tuleb koos kaaskirjaga edastada korrektne veebilink ning fotod peavad olema allalaetavad.
• Konkursile esitatud fotodega andmekandjad või paberfotod tagastatakse juhul, kui kaaskirjas on sellekohane märge.